หลาย ๆ คนกังวลในการยื่นขอวีซ่าไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม บ้างก็ได้วีซ่าแบบง่าย ๆ บ้างก็ยื่นไปกี่ครั้งก็ถูกปฏิเสธทุกที

บ้างก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุผล ทำให้รู้สึกโกรธ หงุดหงิด และหมดกำลังใจ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทีมงานเรามักได้ยินมาโดยตลอด ยูพลัสจึงรวบรวมวิธีเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์วีซ่าเอาไว้ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้ตัวเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและมีโอกาสในการพิจารณาวีซ่าผ่านได้มากยิ่งขึ้น

What we can help you achieve

การวางแผนและเตรียมตัว | ตรวจดูเอกสารต่างๆ | การยื่นที่ถูกต้อง | สื่อสารกับสถานทูตแทนคุณ

ยืนยันการกลับไทย
ก่อนอื่นผู้ยื่นขอวีซ่าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของอเมริกาก่อนว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าชั่วคราวของอเมริกาทุกคนจะถูกเจ้าหน้าที่สถานทูตสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลที่ต้องการอพยพไปอยู่ในอเมริกา จนกว่าจะสามารถพิสูจน์และแสดงเหตุผลให้เจ้าหน้าที่เห็นได้ว่าคุณไม่มีจุดประสงค์ที่จะเข้าประเทศอเมริกาอย่างผิดกฎหมายหรือต้องการอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาอย่างถาวร และมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมายังประเทศไทยหลังจากที่เสร็จสิ้นธุระแล้ว ดังนั้นการแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับประเทศไทยถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้