[icon color=”Extra-Color-3″ enable_animation=”true” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”0″ image=”basic_eye.svg”]

แนะแนว ให้คำปรึกษา

[icon color=”Extra-Color-3″ enable_animation=”true” animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”500″ image=”arrows_drag_horiz.svg”]

ช่วยวางแผนการเรียน

[icon color=”Extra-Color-3″ enable_animation=”true”  animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”1000″ image=”basic_todolist_pen.svg”]

ดูแลการสมัครเรียนและตามผล

[icon color=”Extra-Color-3″ animation_speed=”Fast” enable_animation=”true”  icon_size=”” animation_delay=”1500″ image=”basic_spread_text_bookmark.svg”]

ตรวจสอบเอกสารและยื่นวีซ่า

[icon color=”Extra-Color-3″ animation_speed=”Fast” enable_animation=”true”  icon_size=”” animation_delay=”2000″ image=”basic_elaboration_cloud_search.svg”]

จองตั๋ว หาที่พัก เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

[icon color=”Extra-Color-3″ enable_animation=”true”  animation_speed=”Fast” icon_size=”” animation_delay=”2500″ image=”basic_elaboration_bookmark_plus.svg”]

ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Hello. We’re U+,

a student agency located

in Bangkok & Korat.

ยูพลัส ศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และแคนาดา

อุ่นใจ…..หายห่วง กับ ยูพลัส

การจัดหาข้อมูลและการบริการอย่างใกล้ชิดแบบมืออาชีพในนามของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จนถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ

เราเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่เชื่อว่า ความสำเร็จต้องเกิดจากความรัก และเรารักที่จะพัฒนาข้อมูล ให้คำปรึกษาและการบริการให้กับนักเรียนไทยและผู้สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนเองจะได้รับการบริการ และคำแนะนำที่ดีที่สุด จนได้สถานที่เรียนต่อต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการ และต้องได้เรียนอย่างมีความสุข

ยูพลัสประสบความสำเร็จในจุดนี้เพราะเราเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนักเรียน นักศึกษา เราคัดสรรสถาบันการเรียน ที่เหมาะสมกับคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ เสริมด้วยการบริการด้านอื่นๆที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

WE CREATE BEAUTIFUL FUTURE

[nectar_portfolio layout=”fullwidth” constrain_max_cols=”true” category=”all” project_style=”5″ masonry_style=”true” load_in_animation=”none” projects_per_page=”10″]
19
ปีกับประสบการณ์

เรียนต่อต่างประเทศ

ยูพลัส มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

[icon color=”Accent-Color” animation_speed=”Slow” icon_size=”60″ animation_delay=”” image=”basic_book_pen.svg”]

ปรึกษา แนะแนว หาข้อมูล

ช่วยวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ

ทีมงานยูพลัสจะช่วยให้คุณเลือกเรียนที่ต่างประเทศได้เหมาะกับความต้องการ โดยพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และงบประมาณที่คุณมี รวมถึงการหาหลักสูตร ในประเทศที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวคุณ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด

[icon color=”Accent-Color” animation_speed=”Slow” icon_size=”60″ animation_delay=”” image=”basic_case.svg”]

อุ่นใจก่อนเดินทาง

มันใจกับการบริการของเรา

ทีมงานยูพลัสจะอธิบายรายละเอียดของการขอวีซ่าในทุกขั้นตอนแก่นักเรียน และช่วยประเมินความพร้อมของเอกสารและความพร้อมของตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล และ จะตรวจสอบเอกสารให้พร้อม และครบถ้วนก่อนยื่นสมัครเรียน เพื่อให้สถาบันการศึกษาตอบรับการเข้าเรียนอย่างรวดเร็ว

[icon color=”Accent-Color” animation_speed=”Slow” icon_size=”60″ animation_delay=”” image=”basic_compass.svg”]

หายห่วงเมื่อไปถึง

ติดต่อประสานงานต่างๆ

ยูพลัสจะคอยดูแลช่วยเหลือเมื่อน้องๆ ไปถึงที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับที่สนามบิน ติดต่อบ้านหรือที่พักที่นักเรียนจะไปพักอาศัยอยู่ระหว่างการเรียน การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การมอบตัวเข้าเรียน และดูแลเรื่องเอกสาร ติดต่อประสานงานต่างๆ อย่างครบถ้วนอีกด้วย

[icon color=”Accent-Color” animation_speed=”Slow” icon_size=”60″ animation_delay=”” image=”basic_elaboration_bookmark_plus.svg”]

ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

บริการครบวงจร

ยูพลัสจะช่วยดูแล แนะนำ และบริการต่างๆ อย่างครบวงจรเหมือนเดิม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ต่างประเทศ เราก็ยังเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือในการจัดการเรื่องต่างๆ หากคุณต้องการ

INVEST IN YOUR FUTURE

Continue Exploring

View More

Already In Love

See Promotion