แนะแนว ให้คำปรึกษา

ช่วยวางแผนการเรียน

ดูแลการสมัครเรียนและตามผล

ตรวจสอบเอกสารและยื่นวีซ่า

จองตั๋ว หาที่พัก เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Hello. We’re U+,

a student agency located

in Bangkok & Korat.

ยูพลัส ศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และแคนาดา

อุ่นใจ…..หายห่วง กับ ยูพลัส

การจัดหาข้อมูลและการบริการอย่างใกล้ชิดแบบมืออาชีพในนามของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จนถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ

เราเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่เชื่อว่า ความสำเร็จต้องเกิดจากความรัก และเรารักที่จะพัฒนาข้อมูล ให้คำปรึกษาและการบริการให้กับนักเรียนไทยและผู้สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนเองจะได้รับการบริการ และคำแนะนำที่ดีที่สุด จนได้สถานที่เรียนต่อต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการ และต้องได้เรียนอย่างมีความสุข

ยูพลัสประสบความสำเร็จในจุดนี้เพราะเราเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนักเรียน นักศึกษา เราคัดสรรสถาบันการเรียน ที่เหมาะสมกับคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ เสริมด้วยการบริการด้านอื่นๆที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

WE CREATE BEAUTIFUL FUTURE

Pusadee makes great job opportunity

Uthen Yathong Make his dream a reality

Denchai connect with others

Noppasorn receive greater benefits from study abroad.

Tanunporn bring your imagination to reality

Prapapun improve personal development

Kittipod study English to pursue further studies abroad.

See how Student left Thailand and study English to pursue further studies abroad.

Pimpetch start a new journey.

Supachai Connect you with the world

Pimkae support her daughter to explore the world

19
ปีกับประสบการณ์

เรียนต่อต่างประเทศ

ยูพลัส มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

ปรึกษา แนะแนว หาข้อมูล

ช่วยวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ

ทีมงานยูพลัสจะช่วยให้คุณเลือกเรียนที่ต่างประเทศได้เหมาะกับความต้องการ โดยพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และงบประมาณที่คุณมี รวมถึงการหาหลักสูตร ในประเทศที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวคุณ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด

อุ่นใจก่อนเดินทาง

มันใจกับการบริการของเรา

ทีมงานยูพลัสจะอธิบายรายละเอียดของการขอวีซ่าในทุกขั้นตอนแก่นักเรียน และช่วยประเมินความพร้อมของเอกสารและความพร้อมของตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล และ จะตรวจสอบเอกสารให้พร้อม และครบถ้วนก่อนยื่นสมัครเรียน เพื่อให้สถาบันการศึกษาตอบรับการเข้าเรียนอย่างรวดเร็ว

หายห่วงเมื่อไปถึง

ติดต่อประสานงานต่างๆ

ยูพลัสจะคอยดูแลช่วยเหลือเมื่อน้องๆ ไปถึงที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับที่สนามบิน ติดต่อบ้านหรือที่พักที่นักเรียนจะไปพักอาศัยอยู่ระหว่างการเรียน การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การมอบตัวเข้าเรียน และดูแลเรื่องเอกสาร ติดต่อประสานงานต่างๆ อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

บริการครบวงจร

ยูพลัสจะช่วยดูแล แนะนำ และบริการต่างๆ อย่างครบวงจรเหมือนเดิม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ต่างประเทศ เราก็ยังเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือในการจัดการเรื่องต่างๆ หากคุณต้องการ

INVEST IN YOUR FUTURE

Continue Exploring

View More

Already In Love

See Promotion