Skip to main content

แนะแนว ให้คำปรึกษา

ช่วยวางแผนการเรียน

ดูแลการสมัครเรียนและตามผล

ตรวจสอบเอกสารและยื่นวีซ่า

จองตั๋ว หาที่พัก เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง

ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

Hello. We’re U+,

a student agency located

in Bangkok

ยูพลัส ศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, และ นิวซีแลนด์

อุ่นใจ…..หายห่วง กับ ยูพลัส

เราเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่เชื่อว่า ความสำเร็จต้องเกิดจากความรัก และเรารักที่จะพัฒนาข้อมูล ให้คำปรึกษาและการบริการให้กับนักเรียนไทยและผู้สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนเองจะได้รับการบริการ และคำแนะนำที่ดีที่สุด จนได้สถานที่เรียนต่อต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการ และต้องได้เรียนอย่างมีความสุข

การจัดหาข้อมูลและการบริการอย่างใกล้ชิดแบบมืออาชีพในนามของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ จนถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ

ยูพลัสประสบความสำเร็จในจุดนี้เพราะเราเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตนักเรียน นักศึกษา เราคัดสรรสถาบันการเรียน ที่เหมาะสมกับคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ เสริมด้วยการบริการด้านอื่นๆที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

19
ปีกับประสบการณ์เรียนและ

บริการเรียนต่อต่างประเทศ

ยูพลัส มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ

ปรึกษา แนะแนว หาข้อมูล

ช่วยวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศ

ทีมงานยูพลัสจะช่วยให้คุณเลือกเรียนที่ต่างประเทศได้เหมาะกับความต้องการ โดยพิจารณาจากข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน และงบประมาณที่คุณมี รวมถึงการหาหลักสูตร ในประเทศที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวคุณ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด

อุ่นใจก่อนเดินทาง

มันใจกับการบริการของเรา

ทีมงานยูพลัสจะอธิบายรายละเอียดของการขอวีซ่าในทุกขั้นตอนแก่นักเรียน และช่วยประเมินความพร้อมของเอกสารและความพร้อมของตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล และ จะตรวจสอบเอกสารให้พร้อม และครบถ้วนก่อนยื่นสมัครเรียน เพื่อให้สถาบันการศึกษาตอบรับการเข้าเรียนอย่างรวดเร็ว

หายห่วงเมื่อไปถึง

ติดต่อประสานงานต่างๆ

ยูพลัสจะคอยดูแลช่วยเหลือเมื่อน้องๆ ไปถึงที่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับที่สนามบิน ติดต่อบ้านหรือที่พักที่นักเรียนจะไปพักอาศัยอยู่ระหว่างการเรียน การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน การมอบตัวเข้าเรียน และดูแลเรื่องเอกสาร ติดต่อประสานงานต่างๆ อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

บริการครบวงจร

ยูพลัสจะช่วยดูแล แนะนำ และบริการต่างๆ อย่างครบวงจรเหมือนเดิม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ต่างประเทศ เราก็ยังเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือในการจัดการเรื่องต่างๆ หากคุณต้องการ

INVEST IN YOUR FUTURE

PROMOTION

NOW

AUG-SEP
EC English
  • SPECIAL PRICEl
  • (พิเศษมาก)

NOW

SPECIAL
เรียน และ ทำงาน -
  • SYDNEY, AUSTRALIA
  • SPECIAL PRICE
Continue Exploring

View More

Already In Love

See Promotion