Skip to main content

หลาย ๆ คนกังวลในการยื่นขอวีซ่าไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม บ้างก็ได้วีซ่าแบบง่าย ๆ บ้างก็ยื่นไปกี่ครั้งก็ถูกปฏิเสธทุกที

บ้างก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุผล ทำให้รู้สึกโกรธ หงุดหงิด และหมดกำลังใจ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทีมงานเรามักได้ยินมาโดยตลอด ยูพลัสจึงรวบรวมวิธีเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์วีซ่าเอาไว้ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้ตัวเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจและมีโอกาสในการพิจารณาวีซ่าผ่านได้มากยิ่งขึ้น

What we can help you achieve

การวางแผนและเตรียมตัว | ตรวจดูเอกสารต่างๆ | การยื่นที่ถูกต้อง | สื่อสารกับสถานทูตแทนคุณ

ยืนยันการกลับไทย
ก่อนอื่นผู้ยื่นขอวีซ่าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของอเมริกาก่อนว่า ผู้ยื่นขอวีซ่าชั่วคราวของอเมริกาทุกคนจะถูกเจ้าหน้าที่สถานทูตสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลที่ต้องการอพยพไปอยู่ในอเมริกา จนกว่าจะสามารถพิสูจน์และแสดงเหตุผลให้เจ้าหน้าที่เห็นได้ว่าคุณไม่มีจุดประสงค์ที่จะเข้าประเทศอเมริกาอย่างผิดกฎหมายหรือต้องการอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาอย่างถาวร และมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมายังประเทศไทยหลังจากที่เสร็จสิ้นธุระแล้ว ดังนั้นการแสดงหลักฐานความสัมพันธ์กับประเทศไทยถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องกลับประเทศไทยแน่นอน เช่น ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงาน, ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรือความรับผิดชอบด้านการเงินต่าง ๆ ที่ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ หากคุณกำลังศึกษาอยู่ เจ้าหน้าที่จะสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตหลังจากที่คุณเรียนจบหรือสัญญาการจ้างงาน ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้ไม่มีเอกสารใดที่จะสามารถการันตีได้ว่าวีซ่าจะผ่านแน่นอน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ความพร้อมทางด้านภาษา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสัมภาษณ์คือการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการสนทนากับชาวต่างชาติ หากคุณต้องการที่จะเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศอเมริกา คุณควรจะเตรียมเหตุผลเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการไปเรียนว่ามีจุดประสงค์อย่างไรและมีประโยชน์ต่อแผนการในอนาคตเมื่อกลับมาอย่างไร เพื่อเพิ่มโอกาสในพิจารณาขอวีซ่าผ่านมากยิ่งขึ้น
สัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
ในการสัมภาษณ์ไม่ควรนำผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวเข้าไปร่วมการสัมภาษณ์ด้วย เพราะคนที่เจ้าหน้าที่ต้องการคุยด้วยก็คือคุณ ดังนั้นจึงควรที่จะสัมภาษณ์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งคำพูดของผู้อื่น หากมีความจำเป็นต้องพาบุคคลอื่นไปด้วยแนะนำให้นั่งรอในห้องรับรองระหว่างที่คุณเข้าไปสัมภาษณ์
มีการวางแผนที่ดี
ในการยื่นขอวีซ่าควรมีการวางแผนที่ดีและรู้ว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร หากคุณไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อควรแจ้งเหตุผลให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบว่าการไปเรียนภาษาในครั้งนี้มีส่วนช่วยหรือมีประโยชน์ในการทำงานของคุณได้อย่างไรในอนาคตเมื่อคุณกลับมาแล้ว
ตรงประเด็น
ในแต่ละวันมีผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาจำกัดในการสัมภาษณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะตัดสินผลได้ตั้งแต่ช่วง 2-3 นาทีแรกของการสัมภาษณ์ ดังนั้นการตอบคำถามที่กระชับ ชัดเจนและตรงประเด็นจึงเป็นสิ่งที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่าผ่านได้มากยิ่งขึ้น
 เอกสารชี้แจง
เอกสารที่ส่งให้สถานทูตควรเป็นเอกสารที่ชี้แจงอย่างละเอียดและกระชับเพื่อง่ายต่อการพิจารณา เพราะเจ้าหน้าที่อาจใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้นในการดูเอกสาร
เท่าเทียมกัน
ผู้ยื่นขอวีซ่าในบางประเทศอาจกังวลว่าในกรณีที่เป็นประชากรของประเทศที่กำลังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือกลุ่มที่ถูกหมายตาว่าต้องการจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกานั้นจะทำให้การพิจารณาวีซ่ามีโอกาสผ่านได้ยากขึ้น แต่แท้จริงแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับพิจารณาวีซ่าอย่างเท่าเทียมกัน เพราะไม่ว่าจะมาจากประเทศอะไร เจ้าหน้าที่ก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อเมริกาจนกว่าเราจะชี้แจงจุดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงอาจจะถามคุณเกี่ยวกับโอกาสที่จะกลับมาทำงานในประเทศไทยหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว
 การทำงาน
การทำงานในขณะที่เรียนอยู่นั้นสามารถทำได้ แต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่ทำภายในวิทยาเขตของสถานศึกษาและต้องแจ้งกำหนดการเดินทางกลับประเทศ โดยงานที่สามารถทำได้ ได้แก่ งานอาสาสมัครหรืองาน part-time ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว
สมาชิกในครอบครัว
หากคู่สมรส บุตร ธิดา หรือครอบครัวของคุณไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย ควรชี้แจงเหตุผลด้วยว่าพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างที่คุณไปศึกษาต่อ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องส่งเงินมาดูแลครอบครัวที่อยู่ประเทศไทย
 คิดในแง่บวก
อย่ามีอคติกับเจ้าหน้าที่สถานทูตหากคุณถูกปฏิเสธวีซ่า แต่ควรถามถึงสาเหตุที่ถูกปฏิเสธหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น เพื่อเขียนจดหมายชี้แจงเหตุผลดังกล่าวในการยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้ง

 Tips & Warnings

  • ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าจะดีที่สุดเพื่อลดความตื่นเต้นลงบ้าง
  • การหาข้อมูลด้วยตัวเอง อาจจะช่วยคุณได้ในระดับนึงเพื่อไม่ให้คนอื่นมาหลอกลวงเรา และสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยจะดีที่สุด

 Things You’ll Need:

  • สอบถามทีมงานเราได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายๆทั้งสิ้น (เราบริการฟรีค่ะ)
  • ฝึกทักษะด้านภาษาไว้ตลอด
  • ถามตัวเองเสมอว่าพร้อมหรือยัง