Skip to main content
เรียนต่อต่างประเทศ

APPLY

Many students want to explore the big wide world and take their education to the next level, maybe even another continent! If you are looking to study abroad, then makes it easy. Let our team of experts guide you through your study abroad journey in six simple steps:, here.

STEP 1

วางเป้าหมายให้ชัดเจน

STEP 2

ประเมินคุณสมบัติก่อนสมัคร

STEP 3

ยื่นใบสมัคร

STEP 4

สถาบันตอบรับใบสมัคร

STEP 5

ยื่นขอวีซ่า

STEP 6

เริ่มต้นการเดินทาง

สมัครไปเรียนกับ UPLUS สะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่าย

อุ่นใจ…หายห่วง

+10k

Don't wait any longer, take control of your journey today

ทีมที่ปรึกษาด้านการเรียนต่างประเทศของ UPLUS พร้อมที่จะให้คำแนะนำหลักสูตรและ Lifestyle ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

ตรวจสอบความพร้อมก่อนสมัครด้วยนะ:

เอกสารที่ใช้สมัครเรียนมีอะไรบ้าง?

 • Passport ที่มีวันหมดอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • Transcript
 • GTE/SOP (บางสถาบันการศึกษา)
 • Statement (สำหรับ USA หรือบางสถาบันการศึกษาสำหรับประเทศอื่น)

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างสำหรับสมัครเรียน?

 • ค่าสมัครเรียน (บางสถาบัน)
 • ค่ามัดจำ 15,000 บาท และเฉพาะ ประเทศ อเมริกา 35,000 บาท(นำมาหักลบภายหลังได้)
 • ค่าบริการ 0 บาท (ยูพลัสบริการฟรีทุกขั้นตอน)

จำกัดอายุในการไปเรียนหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะสมัครตามความเหมาะสม

 • ประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 10-14 ปี
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย 14-18 ปี
 • นิสิต นักศึกษาและคนวัยทำงาน 18-25 ปี
 • คนวัยทำงานและผู้บริหาร 25+ ปี
 • คนวัย 30+

ประเมิน Visa เบื้องต้น

ขึ้นอยู่กับประเภท VISA เช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว หรืออื่นๆที่สามารถเรียนได้

 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม (ความผิดทางอาญาแบบร้ายแรง)
 • โรคติดต่อที่อาจตรวจเพิ่มเติมจากปติ (วัณโรค, เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบบี หรือซี, โรคเรื้อน)
 • เตรียม เอกสาร และประวัติส่วนตัว

ทีมวีซ่าและผู้ดูแลจะคอยให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจสมัคร

Need more info? คำถามที่พบบ่อย

นอกจากค่าเรียนแล้ว มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรอีกบ้าง?

 • ก่อนยื่นวีซ่า:

ค่าเรียน ค่าสมัครเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่าแปลเอกสาร ค่าโอนเงินระหว่างประเทศ

 • หลังวีซ่าผ่าน:

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ารถรับส่งสนามบินและที่พัก

 • หลังเดินทาง: 

ค่าบริการเครือข่าย, ค่าบริการรถสาธารณะ ค่าครองชีพในแต่ละวัน เช่น ค่าอาหาร เป็นต้น

ระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่สมัครจนถึงวันวีซ่าผ่านประมาณกี่เดือน?

3-5 เดือน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมเรื่องเอกสาร, การชำระค่าเรียน, ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าในช่วงนั้นๆ)

วีซ่าไม่ผ่าน ได้เงินคืนไหม?

กรณีวีซ่าไม่ผ่าน

 1. ยอดที่ได้คืน คือ ค่าเรียน ค่าประกัน ค่าที่พัก (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน วันโอนคืน) บางสถาบันอาจมีหักไว้ ตามเงื่อนไขใน Letter of Offer
 2. ยอดที่ไม่ได้คืน คือ ค่าสมัครเรียน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ
 3. ระยะเวลาการคืนเงิน ประมาณ8-10 สัปดาห์ หลังจากกรอกฟอร์มรีฟันเข้ามา

* U+ ไม่มีหักค่าบริการนะคะ  *

****** หากโดนปฏิเสธวีซ่าด้วยความผิดของตัวนักเรียนเอง ทางยูพลัสขอหักค่ามัดจำ 15,000 บาทไว้ และบางสถาบันอาจคืนไม่เต็มจำนวน หรือมีการหักไว้ ตาม policy ของแต่ละสถาบัน******