Skip to main content

1. ยูพลัส ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไรบ้าง?

ยูพลัส เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการ การศึกษาต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา แบบครบวงจร ที่บริการฟรีทุกขั้นตอนอย่างอุ่นใจ มีประสบการณ์ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ มากว่า 18 ปี โดยการบริการต่างๆ จะคำนึงถึงความต้องการของนักเรียนไทยเป็นหลัก เช่น ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ, ช่วยวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ, บริการหาสถานที่เรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและตรงกับบุคลิกภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงที่สุด, ดูแล สมัครเรียน หาที่พัก แปลเอกสารและทำจดหมายยื่นขอวีซ่า รวมทั้งการติวเข้มก่อนสอบสัมภาษณ์วีซ่าให้กับนักเรียนทุกคนให้อุ่นใจได้ และดูแลต่อเนื่องระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครอง หายห่วง เพราะสามารถติดต่อ ขอคำแนะนำและการช่วยเหลือได้ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์ของยูพลัส

2. เอกสารที่ต้องให้กับ ยูพลัส ในการสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่ต่างประเทศ มีอะไรบ้าง?

เอกสารที่จำเป็นสำหรับยื่นพร้อมใบสมัครเรียน คือ เอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุดฉบับเต็ม หรือเอกสารรับรองสถานภาพนักศึกษา, เอกสารรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงินและเอกสารรับรองจากธนาคาร, พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา, บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) และ รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยผู้ต้องการสมัครเรียนจำเป็นต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมล่วงหน้าก่อนการไปเรียน อย่างน้อย 3-4 เดือน เพื่อความอุ่นใจ และหายห่วง เพราะต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าและการเตรียมตัวอื่นๆ ด้วย

3. จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS (ไอเอลท์) หรือ TOEFL (โทเฟล) ก่อนสมัครเรียนหรือไม่?

ผลสอบ IELTS และ TOEFL จำเป็นต้องใช้สำหรับการเรียนต่อระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ แต่การไปเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL แต่อย่างใด และหากต้องการเรียนต่อระดับสูง เช่น ปริญญาโท สามารถใช้ผลสอบภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่มีหลักสูตร Pathway เข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้เลย โดยไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่มีหลักสูตร Pathway และ หลักสูตร Pathway อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่รองรับหลักสูตร Pathway ได้กับเจ้าหน้าที่ของ ยูพลัส

4. ควรจะเลือกเรียน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีคนนิยมไปเรียนกันมากๆ หรือเปล่า?

การเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ควรจะเลือกเรียนสถาบันที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือประเทศ ที่เหมาะกับบุคลิกของเรา มากกว่าการเลือกไปเรียนตามกระแสนิยม เพราะบางครั้ง โรงเรียนที่อยู่ในกระแสนิยม อาจจะไม่สามารถตอบสนองด้านวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับตัวเรา ทำให้ลดทอนศักยภาพของการเรียนรู้ เช่นเดียวกับการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เราควรจะเลือกเรียนจากหลักสูตรและความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย มากกว่าเลือกจากชื่อเสียงหรือกระแสนิยม เพราะหากวางแผนการเรียนผิดพลาด จะเป็นการสูญเสียเวลาและเงินทอง โดยใช่เหตุ สิ่งที่ได้มา ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไป นักเรียนสามารถปรึกษา ขอคำแนะนำการเรียนแบบอุ่นใจได้กับเจ้าหน้าที่ของยูพลัส

5. การไปเรียนต่างประเทศ จะได้อยู่ที่พักแบบไหน และเลือกเองได้หรือเปล่า?

นักเรียนที่เดินทางไปเรียนต่างประเทศ หายห่วงเรื่องที่พัก เพราะสามารถเลือกที่พักได้ ซึ่งเป็นที่พักที่โรงเรียนจัดหาให้ มีทั้งแบบ โฮมสเตย์, แชร์รูม, อพาร์ทเม้นท์ หรือบ้าน ขึ้นอยู่กับสถานที่และโรงเรียน ทั้งนี้ หากนักเรียนมีญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ สามารถไปอาศัยอยู่ร่วมกับญาติได้ แต่ต้องมีเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ และจดหมายรับรองจากเจ้าของบ้านประกอบด้วย

6. ยูพลัส แตกต่างจากเอเจนซี่อื่นๆ อย่างไร?

ยูพลัสเน้นการบริการที่ยึดถือนักเรียนแต่ละคนเป็นที่ตั้ง โดยจะดูแลนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้น ให้คำปรึกษา วางแผนการเรียนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และให้การดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการบริการดูแลทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างเรียน จนกระทั่งเรียนจบการศึกษา นอกจากนี้ ยูพลัสยังเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมือทางการสื่อสารสมัยใหม่ในการดำเนินการ ซึ่งมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และนักเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ที่ทันสมัย, ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ช่วยให้การบริการรวดเร็วฉับไว รวมถึงนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลที่หลากหลาย ทันต่อเหตุการณ์

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนเกิดความอุ่นใจ และหายห่วงกับการบริการของยูพลัส และยูพลัสยังมีกิจกรรมและโปรโมชั่นการศึกษาต่อต่างประเทศราคาพิเศษ ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทางหน้าแฟนเพจของยูพลัส (www.facebook.com/uplus.study.abroad) หรือหน้าโปรโมชั่น คลิ๊กดูโปรโมชั่น

7. ยูพลัส ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนด้วยหรือเปล่า?

นักเรียนที่ไปเรียนต่างประเทศ จะถือวีซ่านักเรียน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศส่วนใหญ่ ซึ่งหากฝ่าฝืนอาจส่งผลเสียต่อเครดิตของตัวนักเรียนและครอบครัว ดังนั้น ยูพลัสจึงไม่แนะนำเรื่องการทำงานในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายของออสเตรเลีย โดยยูพลัสอาจจะให้คำแนะนำเบื้องต้น ถึงประเภทของงานที่สามารถทำได้ และค่าจ้างที่อาจจะได้รับ เท่านั้น ไม่มีบริการจัดหางานแต่อย่างใด

8. ในกรณีที่สมัครเรียนไปแล้ว วีซ่าไม่ผ่าน จะได้รับเงินคืนหรือไม่?

หากนักเรียนสมัครเรียนไปแล้ว ซึ่งมีการเสียค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้ทันเวลา เนื่องจากไม่สามารถขอวีซ่าได้ ทางยูพลัส จะดำเนินการติดต่อโรงเรียน เพื่อขอ Refund เงินค่าเรียนคืนให้กับนักเรียนทุกคน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้) ซึ่งการดำเนินการขอ Refund อาจใช้เวลาระหว่าง 30-60 วัน แล้วแต่สถาบันหรือประเทศ โดยจำนวนเงินค่าเรียนที่ Refund คืน จะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในช่วงนั้นๆ ซึ่งอาจได้คืนไม่เต็มจำนวนได้ นักเรียนสามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของ ยูพลัส ก่อนสมัครเรียน และระหว่างการดำเนินการ เพื่อความอุ่นใจ ได้ตลอดเวลา

9. การบริการต่างๆ ของยูพลัส ไม่คิดค่าบริการ ใช่ไหม?

ยูพลัส บริการฟรีทุกขั้นตอน อุ่นใจ หายห่วง ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยนักเรียนจะเสียค่าใช้จ่ายแค่ ค่าสมัครเรียน, ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมการ Refund ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน เท่านั้น

10. ถ้าอยากไปเที่ยว ยูพลัสมีบริการดำเนินเรื่องเอกสารเพื่อขอวีซ่าให้ได้หรือไม่?

ยูพลัส เป็นศูนย์บริการการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร ที่บริการฟรีทุกขั้นตอน สงวนสิทธิ์เฉพาะการทำวีซ่านักเรียนเท่านั้น ไม่มีนโยบายและการบริการขอวีซ่าท่องเที่ยว ยกเว้นในกรณีคอร์สเรียนระยะสั้น ซึ่งนักเรียนจะได้รับเพียงวีซ่าท่องเที่ยว โดยยูพลัสขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับดำเนินการวีซ่าท่องเที่ยวในกรณีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน และยูพลัสอาจจะช่วยเหลือแค่เพียงให้คำแนะนำเบื้องต้นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น