Our Student

See how Kittipod Malivong left Thailand and study English to pursue further studies abroad.

กิตติพศ มะลิวงษ์ (เก้า) เด็กหนุ่มคาแรกเตอร์คูล ที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็ก ผลการเรียนดี มีความฝันและตั้งใจอยากจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ ด้วยความที่เคยบินไปเรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์อยู่บ่อยๆ และพี่ชายของน้องเก้าก็จบ High School ที่ ซิดนีย์ อีกด้วย จึงเลือกไปพัฒนาภาษา ใช้ชีวิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนต่อที่นั่นอย่างจริงจัง

Study Abroad Journey
  • English & IELTS

  • Marketing or Hospitality Management

Mentions
Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it we go nowhere.
Student
Kittipod Malivong
Destination
  • Sydney, Australia
  • Started in 2017
Q & A with Kittipod

His True Passion

ผมอยากที่จะเรียนและใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงๆจังๆ อยากได้ทั้งภาษาและประสบการณ์ชีวิต เลยเลือกมาเรียนที่ซิดนีย์ ผมชอบคนที่นี่เค้า friendly อากาศก็ดี ที่เที่ยวก็เยอะ อีกอย่างที่นี่ก็ทำงานได้ด้วย วีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ 20 Hours/week

ผมวางแผนไว้ว่า ถ้าเรียนจบ Genaral English และสอบ IELTS ให้ได้สัก 5-6 แล้วจะลงเรียนต่อด้าน Advanced Diploma in Marketing / Management ซึ่งผมเรียนจบปวช. ด้านการบริการมาแล้วและได้เรียนพวกนี้มาบ้าง อาจจะ Transfer หน่วยกิตบางตัวจากตอนเรียนที่ไทยมาใช้ด้วย ส่วนอนาคต ผมเล็งๆจะเรียนด้าน Hospitality / Management / Business ในมหาวิทยาลัยที่นี่เลย หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนน่าจะตอบโจทย์ผมได้ คงเท่และโปรไฟล์ดีน่าดู และคงหางานดีๆได้ ถ้าได้เรียนจบจากต่างประเทศ

สำหรับเพื่อนที่ยังกลัวการมาเรียนที่ต่างประเทศ ผมอยากบอกว่า เพียงแค่ก้าวไปกับมัน ทุกๆอย่างจะได้จากการได้ใช้ ได้ทำ ได้ปฏิบัติทุกๆวันเองครับ ชีวิตการเรียนภาษาที่ Sydney มีอะไรมากกว่าที่คิด

ALL YOU NEED TO POWER YOURSELF IS "YOU CAN DO IT"

Kittipod MalivongStudy In Australia
Together We Build Dreams

Kittipod shares his passion to the world with UPLUS.

Bring your vision to life.

สมัครได้เลย วันนี้!