Skip to main content

การจัดกระเป๋าก่อนไปเรียนนอก โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ควรนำเฉพาะเสื้อผ้าที่จำเป็นไปเท่านั้น เพราะอากาศในอังกฤษคาดเดาได้ยาก และไม่ใช่เรื่องที่ดีนักที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อเสื้อโค้ทหรือร่ม ทั้งๆที่เพิ่งไปถึงแค่สัปดาห์แรก  โดยสิ่งที่คุณควรนำติดตัวไปด้วย มีดังนี้

  • เสื้อโค้ทที่อบอุ่นเพียงพอ, เสื้อไหมพรมหรือขนสัตว์ที่กันน้ำได้และมีความอบอุ่น   รวมไปถึงไม้แขวนเสื้อ นาฬิกาปลุก ไฟฉายและกล้องถ่ายรูป
  • ผ้าปูที่นอนและอุปกรณ์ทำครัว : อย่างเช่น  หม้อและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร  ถึงแม้ของพวกนี้จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไป  แต่ก็ดีกว่าถ้าจะลดค่าใช้จ่ายลงไปได้
  • ปลั๊กไฟที่เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ใช้ในสหราชอาณาจักรจะอยู่ที่ 220/240 โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์  และปลั๊กส่วนใหญ่จะเป็นแบบสามขา
  •  รูปถ่ายขนาดเดียวกับรูปพาสปอร์ต เพราะอาจจะต้องใช้ในการทำบัตรประจำตัวหรือใช้ในเอกสาร อื่นๆ ได้
  • กระเป๋า ต้องเช็คกับสายการบินก่อนว่าสามารถหิ้วกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ กี่กิโลกรัม เพราะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมักจะถือสัมภาระเยอะเกินความจำเป็น ดังนั้นการจัดกระเป๋าอย่างพอเหมาะจะสามารถหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่สนามบิน ได้

 

นอกจากนี้แล้ว เอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต ควรเก็บให้สามารถหยิบออกมาได้สะดวก  เพราะเมื่อคุณถึงสนามบิน  ศุลกากรอาจจะขอดูเอกสาร  ดังนั้นต้องมั่นใจว่าคุณพกพาสปอร์ต, ใบรับรองจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และหลักฐานที่อยู่ของคุณติดตัวอยู่ตลอดเวลาด้วย