Skip to main content

HOW TO

MOTIVATE YOURSELF,

TO STUDY.

การเรียนหนังสืออาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เพราะโดยธรรมชาติแล้วการเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการของมนุษย์ เนื่องจากไม่มีความบันเทิงเริงใจ อย่างไรก็ตามเรามีวิธีสร้างแรงจูงใจมาฝาก โดยมีหลักปฏิบัติง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเตือนตนเอง
  • เป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไร สิ่งที่อยากทำให้สำเร็จภายใน 5 ปี 10 ปี 20 ปี จำไว้ว่าเวลาที่ใช้ในการเรียน ณ ขณะนี้จะช่วยฝันนั้นให้กลายเป็นจริง ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนปริญญา เรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะพิเศษต่าง ๆ หรือแม้แต่การพัฒนาตนเอง การเรียนหนังสือก็เหมือนเป็นสะพานไต่ไปสู่อนาคต
3. ท้าทายตนเองเผื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จ
  • คุณต้องมีความพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งความสำเร็จและการบรรลุถึงเป้าหมายนั้นถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่า เพราะฉะนั้นจงทำในสิ่งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เช่น การเรียนหนังสือ
2. ตระหนักไว้ว่าความรู้คือพลังอันยิ่งใหญ่
  • บุคคลที่ได้รับการศึกษามาดีคือบุคคลที่มีอำนาจ เพราะความรู้ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่า คนที่มีการศึกษาหรือคนที่มีความรู้จะมีความเข้าใจและสามารถจัดการปัญหาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม จำไว้ว่ายิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไร ความรู้และความสามารถของคุณก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น
4. ตัดสินใจให้ได้
  • ความแตกต่างระหว่างผลการเรียนธรรมดาและแบบพิเศษ คุณอยากเป็นนักเรียนทั่ว ๆ ไปหรือนักเรียนดีเด่นล่ะ แม้ว่าคุณจะไม่ชอบเรียนก็ตาม แต่คุณต้องบังคับตัวเองเพื่อความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือทำกันตั้งแต่วันนี้เลย!!!