Skip to main content
เทคนิคการจัดตารางการเรียน

ไม่ว่าคุณจะเรียนในโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ตารางการเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษา หากคุณกำลังพยายายามจัดสรรการเรียนและการทำงาน หรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด การจัดตารางการเรียนจะสามารถช่วยให้คุณวางแผนและจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น ตารางการเรียนอาจใช้เวลาทำสัก 2-3 ชั่วโมง แต่หลังจากที่ทำเสร็จแล้ว แน่นอนว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ดีขึ้น

1

จดรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำ

ซึ่งได้แก่ เวลาเรียน การทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนหรืองานอาสาสมัคร เวลาทานอาหารและเวลาเตรียมอาหาร รวมถึงเวลาว่าง เวลานอนหลับและเวลาพักผ่อน คำนวณว่าภายใน 1 สัปดาห์คุณใช้เวลาทั้งหมดนี้เท่าไร
2

จัดสรรเวลาเรียน

หลังจากที่คุณทราบแล้วว่าคุณต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไร เวลาที่เหลือนั้นสามารถนำไปใช้เป็นเวลาอ่านหนังสือได้ โดยใช้เวลาสัก 1 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหนื่อยล้าจนเกินไปและรักษาประสิทธิภาพของตนเองไว้ให้ได้มากที่สุด
3

ให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นอันดับแรก

ประเมินว่าวิชาไหนที่คุณต้องศึกษาเพิ่ม จดบันทึกการบ้านที่ได้รับมอบหมายหรือการสอบต่างๆ นอกจากนี้ควรให้เวลากับการเรียนวิชาที่ไม่ถนัดเพิ่มมากขึ้น และปรับลดเวลากับวิชาที่คุณถนัดแล้วน้อยลง
4

สร้างเป้าหมายทุกสัปดาห์

ตารางการเรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณจดในสิ่งที่คุณต้องการศึกษาอย่างแท้จริง อย่างเช่นรายละเอียดเฉพาะ จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของรายวิชาที่เรียน
5

บทวนบทเรียน

ช่วงปลายสัปดาห์ควรทบทวนว่าคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง อาจใช้เวลาสัก 10-20 นาที สำหรับ 1 วิชา อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มความรู้และวางแผนให้คุณเตรียมตัวสอบได้ง่ายขึ้น
6

สร้างตาราง

นำรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำเหล่านี้ใส่ไว้ในตาราง แล้ววางไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดพร้อมกับก็อปปี้พกติดตัวไว้ด้วย

เพียงเท่านี้ โอกาสสู่การเป็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว!!!