Skip to main content

INVEST IN YOUR FUTURE

VISION

ยูพลัส ศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และ แคนาดา เราเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่เชื่อว่า ความสำเร็จต้องเกิดจากความรัก และเรารักที่จะพัฒนาข้อมูล ให้คำปรึกษาและการบริการให้กับนักเรียนไทยและผู้สนใจเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนเองจะได้รับการบริการ และคำแนะนำที่ดีที่สุด จนได้สถานที่เรียนต่อต่างประเทศที่ตรงกับความต้องการ และต้องได้เรียนอย่างมีความสุข

WHAT WE DO

เราช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาหาเรา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา วางแผนการเรียน ดูแลเรื่องเอกสารการเรียนต่อต่างประเทศ สมัครเรียน ติดต่อขอวีซ่า รวมทั้งหากนักเรียนมีปัญหาระหว่างการเรียน เรายังคอยเป็นที่ปรึกษา คอยรับฟังปัญหา และดูแลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย

HOW WE CAN HELP

ช่วยวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ช่วยค้นหาความชอบที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน ด้วยการวิเคราะห์การเรียนและการทำกิจกรรมของนักเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งช่วยวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน ว่าเหมาะสมจะเรียนต่อประเทศไหน ด้านอะไร จบมาแล้วจะทำอะไร เพื่อการเรียนต่อต่างประเทศอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องรู้สึกเสียเวลาเรียนในบรรยากาศการเรียนที่ไม่ชอบ.. ช่วยประหยัดทั้งเวลาเรียน และค่าใช้จ่าย

รูปแบบการให้บริการของ ยูพลัส

ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับประเทศ อเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, แคนาดา และ นิวซีแลนด์ และการใช้ชีวิต
ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการเลือกสาขาวิชา
ให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา
ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการเลือกสถาบันการศึกษา
ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการสมัครเรียนและติดตามผลการสมัคร
ติดต่อประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศในนามของคุณ
ให้คำปรึกษาเและช่วยเหลือรื่องวีซ่านักเรียน
ให้คำปรึกษาการวางแผนค่าใช้จ่ายและชำระค่าเล่าเรียน
ให้คำปรึกษาการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
ช่วยเหลือการจัดหาที่พัก
ช่วยเหลือการจัดหาตั๋วเครื่องบินและรับที่สนามบิน
ดูแลตลอดจนจบการศึกษา

timeline_pre_loader
หายห่วงเมื่อเราพร้อมสร้างความอุ่นใจเมื่อเรียนต่อต่างประเทศ

ปรึกษา แนะแนว หาข้อมูล:

เจ้าหน้าที่ยูพลัสจะช่วยให้คุณเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และงบประมาณที่คุณมี รวมถึงคุณสมบัติของหลักสูตร ภูมิประเทศและไลฟ์สไตล์ของตัวคุณ

การช่วยประเมินผลเป็นรายบุคล:

เจ้าหน้าที่ยูพลัสจะอธิบายรายละเอียดของการขอวีซ่าในทุกขั้นตอนแก่นักเรียน และช่วยประเมินความพร้อมของเอกสารและคุณสมบัติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

การสมัครเรียน:

เจ้าหน้าที่ยูพลัสจะตรวจสอบเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นสมัครเรียน สถาบันจะส่งจดหมายตอบรับสำหรับผู้ที่สถาบันพิจารณารับเข้าเรียนมาที่ ยูพลัส โดยการตอบรับอาจเป็นได้ทั้งการตอบรับแบบมีเงื่อนไข และการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครขึ้นอยู่กับสถาบันนับตั้งแต่วันที่ทางสถาบันได้รับใบสมัครคือ

  • 1-2 วัน สำหรับเรียนภาษาอังกฤษ
  • 1-14 วัน สำหรับระดับวิทยาลัย
  • 1-2 เดือนสำหรับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ค่าเล่าเรียนหรือการจ่ายมัดจำ:

เราคอยช่วยเหลือและดูแลการชำระค่าเล่าเรียนจนบการศึกษา ซึ่งการชำระสำหรับค่าเล่าเรียนนั้นมีหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กัลเงื่อนไขของสถาบันนั้นๆ  เช่น การชำระสำหรับภาคการศึกษาแรก (ถ้าคุณได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข) หรือชำระเพียงบางส่วน (ถ้าคุณได้รับการตอบรับแบบมีเงื่อนไขที่ต้องรอผลตามที่กำหนดไว้ในใบตอบรับ) และจำเป็นต้องชำระค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยวิธีการโอนเงินหรือซื้อแบงค์ดร๊าฟก็ได้
ยูพลัส จะดำเนินการส่งแบงค์ดร๊าฟหรือหลักฐานการโอนเงินไปยังสถาบัน และขอให้ทางสถาบันออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน มาให้
เอกสารชิ้นนี้ที่ออกโดยสถาบันสำคัญมาก ไม่ได้เป็นเพียงเอกสารยืนยันการลง ทะเบียน หรือเหมือนใบเสร็จที่ยืนยันการชำระค่าเล่าเรียนของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็น เอกสารสำคัญประกอบในการยื่นวีซ่าอีกด้วย อาจใช้เวลา 1-14 วันในการที่จะได้รับจากทางสถาบัน

การยื่นขอและรอผลวีซ่า:

ยูพลัส เราคอยช่วยเหลือดูแลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศอย่างละเอียดตาม ความต้องการของสถานฑูต โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การตรวจสุขภาพ:

ยูพลัส พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวตรวจสุขภาพหากจำเป็นสำหรับบางวีซ่า

การเดินทาง / การจัดหาที่พัก:

เราจะดูแลบริการต่างๆว่าคุณควรจะทำการจองตั๋วเครื่องบินหรือยืนยันการจองที พักเมื่อไหร่ และเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าเรียบร้อยควรทำอะไรต่อไป  เจ้าหน้าที่ของ ยูพลัส จะช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านการจองที่พักและคนรับที่สนามบินให้อีกด้วย

+นักเรียน นักศึกษาคือผู้ที่มีความหวัง มีความฝันและมีแรงบันดาลใจ ดังนั้น ยูพลัส ต้องทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือให้พวกเขาได้รับประสบการณ์เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

+นักเรียน นักศึกษาคือผู้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ยูพลัส จึงต้องทำหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่พวกเขาตลอดเวลา

+นักเรียน นักศึกษาแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้น ยูพลัส ต้องจัดหาการให้บริการที่เข้าถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

Continue Exploring

About us

Already In Love

See Promotion