Skip to main content

วัคซีน Novavax ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในนิวซีแลนด์แล้ว

โดยชาวนิวซีแลนด์อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอ Novavax ได้ โดยคาดว่าวัคซีนจะมาถึงและเริ่มฉีดได้ใน มี.ค. นี้

ทั้งนี้วัคซีน Novavax เป็นวัคซีนตัวที่ 4 ที่ทาง Medsafe องค์กรด้านความปลอดภัยยาและอุปกรณ์การแพทย์แห่งนิวซีแลนด์นั้นอนุมัติ  หลังจากที่มีวัคซีนโควิด-19 อย่าง Pfizer/BioNTech, AstraZeneca และ Janssen ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในนิวซีแลนด์ไปแล้วก่อนหน้า

ซึ่งในปัจจุบันนี้ นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงสุดในโลก โดยมีประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า ร้อยละ 95