Skip to main content

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศ

ลดระยะห่างการฉีดวัคซีนต้านโควิด

ระหว่างเข็ม 2 และเข็มกระตุ้น จากเดิม 4 เดือน

เหลือ 3 เดือน  

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ ได้พิจารณาคำแนะนำจากนายแพทย์แอชลีย์ บลูมฟิลด์ อธิบดีด้านสุขภาพ และกลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิควัคซีนโควิด-19 โดยจากเดิมในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการลดระยะห่างในการฉีดวัคซีนระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น จาก 6 เดือน เหลือ 4 เดือน ซึ่งเป็นแผนและแนวทางเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ Omicron นั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นจากการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มบูสเตอร์

ทำให้ล่าสุดมีประกาศ ลดระยะห่างการฉีดวัคซีนต้านโควิด ระหว่างเข็ม 2 และเข็มกระตุ้น จากเดิม 4 เดือน เหลือเป็น 3 เดือน เพื่อให้ประชากรจำนวนมากได้รับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นและลดโอกาสที่จะป่วยหนัก โดยระยะห่างในการฉีดวัคซีนที่สั้นลงเหลือ 3 เดือนนี้ ใช้กับวัคซีน Pfizer เท่านั้น กลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิควัคซีน COVID-19 จะให้คำแนะนำแยกต่างหากเกี่ยวกับระยะห่างของวัคซีน AstraZeneca ในปลายเดือนนี้

ส่งผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 ก.พ. นี้เป็นต้นไป ชาวนิวซีแลนด์กว่า 1 ล้านคน จะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น