Skip to main content

นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใหม่
สามารถทำงานได้ก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น

เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักของออสเตรเลีย ทำให้มีการผ่อนคลายชั่วคราวในการทำงานของวีซ่านักเรียนให้กับทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ โดยการดำเนินการนี้จะมีผลทันทีสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งหมด รวมถึงนักเรียนที่เดินทางเข้ามาใหม่ที่ต้องการเริ่มทำงานก่อนเริ่มหลักสูตร ซึ่งหมายความว่านักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานได้ก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้นและทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์

แต่นี่เป็นข้อตกลงและดำเนินการชั่วคราวเท่านั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศต่อไปอีกทีในเดือน เม.นี้

นอกจากนี้ หากผู้ถือวีซ่านักเรียนเดินทางไปออสเตรเลียระหว่างวันที่ 19 ม.ค. – 19 มี.ค. 2565 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอีกด้วย