Skip to main content

ไปเรียนออสฯ ช่วงนี้ มีแต่ได้กับได้ !!! 🇦🇺🇦🇺

Update  ข่าวดีจากออสเตรเลีย !

สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ 19 .. 2565 เป็นต้นไป และนับไปอีก 8 สัปดาห์  จะได้รับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $630 คืนแบบเต็มจำนวน ซึ่งนี่ถือเป็นนโยบายและแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาเรียนและทำงานในประเทศออสเตรเลียโดยเร็วที่สุด เนื่องจากผลกระทบของโควิดที่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้ออสเตรเลียกำลังต้องการแรงงานมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลากหลายด้านมากๆ

ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งสำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออสเตรเลียได้ประกาศยกเลิกขีดจำกัดการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์สำหรับนักศึกษาต่างชาติในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ทำให้น้องๆ สามารถใช้เวลาหลังจากการเรียนนี้ ทำงานได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย