Skip to main content
Update จากประเทศ #อังกฤษ

นายกฯ อังกฤษประกาศ การระบาดของโอมิครอนได้ผ่านพ้นจุดสูงสุด

พร้อมผ่อนคลายมาตรการคุมโรคต่างๆ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 27 ม.ค. นี้

  • ประกาศยกเลิกข้อแนะนำที่ให้ประชาชนทำงานที่บ้าน หรือ work from home
  • ยกเลิกข้อบังคับการสวมหน้ากากในโรงเรียน และสถานที่สาธารณะ แต่ยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดที่มีคนหนาแน่น
  • ไม่จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตโควิด ในการเข้าไนต์คลับ หรืองานชุมนุมขนาดใหญ่