Skip to main content

ข่าวดีๆ ทีมแคนาดา เตรียมตัวเลย !!!

รัฐบาลแคนาดา กำลังจะปรับเพิ่มจำนวนคนเดินทางเข้าประเทศ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควิด โดยมองไปถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและแรงงานต่างชาติชั่วคราว ที่จะช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการย้ายถิ่นฐานของแคนาดา ยังกล่าวอีกว่า “เขาสนใจที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติพิจารณาและเลือกมาศึกษาที่ประเทศแคนาดา พร้อมกับให้มองว่านี่คือ “จุดเริ่มต้น” ของการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของแคนาดา ได้ง่ายขึ้น”

นั่นหมายความว่า กำลังจะมีการปรับให้นักศึกษาต่างชาติ ได้สัญชาติง่ายขึ้นด้วย