Skip to main content

นิวซีแลนด์ เตรียมเปิดประเทศ กับแผน 5 ขั้นตอนในการกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง
วีซ่านักเรียนเข้าประเทศได้ ต.ค. นี้

อัปเดตล่าสุดวันที่ 3 ก.พ. 2565  นิวซีแลนด์ได้ประกาศแผน 5 ขั้นตอนในการกลับมาเปิดพรมแดนอีกครั้ง โดยในแผนขั้นที่ 1 และ 2 จะเน้นไปที่การรับชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ทั่วโลกให้สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และในขั้นที่ 3 ถึง 5 นี้ แสดงถึงก้าวสำคัญในการจัดการกับทักษะและการขาดแคลนแรงงาน และเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

STEP 1 : ตั้งแต่ 27 FEB 2022, 23.59pm. เป็นต้นไป
เปิดรับเฉพาะชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและผู้เดินทางที่มีสิทธิ์อื่นๆ จากประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

STEP 2 : ตั้งแต่ 13 MAR 2022, 23.59pm. เป็นต้นไป
เปิดรับชาวนิวซีแลนด์ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วและนักเดินทางที่มีสิทธิ์อื่นๆ จากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
เปิดรับแรงงานทักษะ ที่มีรายได้อย่างน้อย 1.5 เท่าของค่าแรงเฉลี่ย
เปิดรับผู้เดินทางในโครงการ Working Holiday Scheme

STEP 3 : ตั้งแต่  12 APR 2022, 23.59pm. เป็นต้นไป
เปิดรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราว ที่ยังมีวีซ่าถูกต้องและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดวีซ่า
เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมากถึง 5,000 คน สำหรับภาคเรียนที่ 2
แรงงานทักษะสำคัญ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มมีรายได้อย่างน้อย 1.5 เท่าของค่าแรงเฉลี่ย จะได้รับการพิจารณา

STEP 4 : ภายใน JULY 2022
เปิดรับผู้เดินทางทุกคนจากออสเตรเลีย
เปิดรับผู้เดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (visa waiver visitors)
เปิดรับผู้เดินทางที่มาภายใต้ Accredited Employer Work Visa


STEP 5 : OCTOBER 2022
เปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเปิดรับวีซ่าทุกประเภท รวมถึงวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว เมื่อเดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ยังคงต้องแยกกักตัวเองเป็นเวลา 10 วัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ฉีดวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนของนิวซีแลนด์ จะต้องกักตัวกับรัฐบาลใน MIQ

✈ และผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งหมด จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ดังนี้

  • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน
  • ต้องมีผลการตรวจเชื้อ ซึ่งต้องมีผลเป็นลบ ก่อนออกเดินทาง
  • ต้องกักตัวเอง ตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ต้องตรวจเชื้อแบบแอนติเจน (RATs) 2 ครั้ง ในช่วงการกักตัวและคอยรายงานผล