Skip to main content
1. ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ซึ่งการไปเรียนต่างประเทศ คือ การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ แล้วเราจะทำอย่างไร ถ้าเรายังไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพียงพอ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ เพียงแค่จัดเตรียมข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็นของตัวเองไว้ เช่น ประวัติการแพ้ยา หรือประวัติทางการเจ็บป่วย ที่สามารถส่งให้หมอประกอบการพิจารณาวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
2. ศึกษาข้อมูลและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้บ้าง เช่น พฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของชาวท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่นเดียวกับวันหยุดต่างๆ ที่แม้จะเป็นวันหยุดวันเดียวกัน แต่อาจมีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน เป็นต้น
3. อีกอย่างหนึ่ง ที่คนเรามักจะหลงลืมกันมาก เมื่อต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศ คือ หม้อแปลงไฟฟ้า (Adapter) ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ฯลฯ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราเคยใช้ในประเทศไทย อาจจะใช้ไม่ได้เมื่ออยู่ต่างประเทศ ดังนั้น เราต้องศึกษาข้อมูลเรื่องกำลังไฟฟ้าและหม้อแปลงของแต่ละประเทศที่เราจะเดินทางไปให้ดี จะได้เตรียมหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังไฟเหมาะสมไปด้วย ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองหาซื้อเมื่อไปถึง (เช่นเดียวกับ ปลั๊ก 3 ขา หรือ 2 ขา ซึ่งแต่ละประเทศก็ใช้ไม่เหมือนกัน)

นี่คือตัวอย่าง 3 อย่างที่น้องๆ มักจะหลงลืม เวลาเตรียมตัวไปต่างประเทศ แต่ไม่ได้มีแค่นี้ ยังมีสิ่งที่ต้องจัดเตรียมอีกมากมาย ซึ่งน้องๆ ที่มาใช้บริการข้อมูลเรียนต่อ และสมัครเรียนกับ ยูพลัส จะได้รับคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวอย่างดี ช่วยให้การเดินทางของน้องๆ อุ่นใจ… หายห่วง อย่างแน่นอน